Πασαδαίος, «Παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των Θεοδοσιανών Τειχών» (1968) 
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Πασαδαίος, «Παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των Θεοδοσιανών Τειχών» (1968) 
Συγγραφέας
Αριστείδης Πασαδαίος
Χρονολογία
1968
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Αρχαιολογική Εφημερίς
Σελίδες
59-76
Αρ. σελίδων
26
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Οχυρωματική τέχνη.
Πύργος, πύργοι.
Σχέδια, όψεις.
Φωτογραφικά Αρχεία.