Χαριτωνίδης, «Κάστρο Μυτιλήνης» (1962)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Χαριτωνίδης, «Κάστρο Μυτιλήνης» (1962)
Συγγραφέας
Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδης
Τίτλος
«Οικοδομικές φάσεις του κάστρου της Μυτιλήνης»
Χρονολογία
1962
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Όνομα εντύπου
Λεσβιακά, Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τόμος Δ΄ (Μυτιλήνη 1962)
Αρ. τεύχους
τόμος Δ' (1962)
Σελίδες
69-75
Αρ. σελίδων
14
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Λεσβιακά
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχιτεκτονικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βυζαντινή εποχή.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γενοβέζικα κτίσματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.
Οχυρώσεις.
Πύργος, πύργοι.
Φωτογραφικά Αρχεία.