Με το καλάμι του δίπλα στη γέφυρα Τσομπάν
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER_BridgeP_082.JPG
Τίτλος
Με το καλάμι του δίπλα στη γέφυρα Τσομπάν
Περιγραφή
Ν. Έρζουρουμ, Γέφυρα του Τσομπάν, φωτ 82. Λήψη από από τον δρόμο
Χρόνος λήψης
28/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Γέφυρα.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ποτάμι.
Ψαράς, ψαράδες.