Με το καλάμι του δίπλα στη γέφυρα Τσομπάν
[Φωτογραφικό υλικό]