Δύο από τις πελώριες κεντρικές καμάρες της μεσαιωνικής γέφυρας Τσομπάν στον Αράξη και τέσσερις ψαράδες
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER_BridgeP_083.JPG
Τίτλος
Δύο από τις πελώριες κεντρικές καμάρες της μεσαιωνικής γέφυρας Τσομπάν στον Αράξη και τέσσερις ψαράδες
Περιγραφή
Ν. Έρζουρουμ, Γέφυρα του Τσομπάν (Çoban köprü), φωτ 83. Η λίθινη γέφυρα με τις επτά πελώριες καμάρες, έργο του 1297, έχει μήκος 128 μ, πλάτος 8,50 μ και μέγιστο ύψος 30 μ, ενώ το μέγιστο πλάτος της καμάρας φτάνει τα 13 μ. Επισκευάστηκε το 1727 και ξανά το 1872. Υπέστη ζημιές στον σεισμό που έπληξε το Πανσιλέρ (την κοντινή κωμόπολη) το 1924. Ο τουρκικός στρατός την επισκεύασε ξανά μεταξύ 1946-48, αλλά φαίνεται ότι από αυτή την επέμβαση προήλθαν διάφορες φθορές και μικρές προσθήκες που αλλοίωσαν την αρχική μορφή της. Ίσως τότε να μπαζώθηκε και η μία από τις επτά καμάρες.
Ανακαινίστηκε γύρω στο 2005, αλλά υπέστη ζημιές στον σεισμό του 2011. Η φωτ έχει γίνει λίγο μετά την αναστήλωση και δύο χρόνια πριν από τον πρόσφατο σεισμό. >>> Δείτε και τις φωτ του 2014
Χρόνος λήψης
28/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Γέφυρα.
Μεσαιωνική εποχή.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ποτάμι.
Ψαράς, ψαράδες.