Δύο από τις πελώριες κεντρικές καμάρες της μεσαιωνικής γέφυρας Τσομπάν στον Αράξη και τέσσερις ψαράδες
[Φωτογραφικό υλικό]