Μυτιλήνη: Το οικόσημο της οικογένειας των Γατελούζων στην εξωτ. πλευρά του μεσαίου πύργου του Μεγάλου Περιβόλου στο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_171.JPG
Τίτλος
Μυτιλήνη: Το οικόσημο της οικογένειας των Γατελούζων στην εξωτ. πλευρά του μεσαίου πύργου του Μεγάλου Περιβόλου στο Κάστρο
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 171. Κοντινή λήψη του εντειχισμένου οικόσημου των Γατελούζων από λευκό μάρμαρο, στην εξωτερική πλευρά του μεσαίου πύργου του Μεγάλου Περιβόλου. Διακρίνεται ο εστεμμένος αετός με τις ανοιχτές φτερούγες που βαδίζει προς τα δεξιά, τα τέσσερα Β των Παλαιολόγων (Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεί Βοήθει) και το φολιδωτό έμβλημα των Γατελούζων.
Με το οικόσημο τους η οικογένεια των Γατελούζων, δηλώνουν περίτρανα τους στενούς δεσμούς τους με τη δυναστεία των Παλαιολόγων.
Χρόνος λήψης
19/10/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αετός.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γενοβέζικα κτίσματα.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Παλαιολόγοι.
Πύργος, πύργοι.