Μυτιλήνη: Το οικόσημο της οικογένειας των Γατελούζων στην εξωτ. πλευρά του μεσαίου πύργου του Μεγάλου Περιβόλου στο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]