Υποβλητική ατμόσφαιρα στο υπόγειο συγκρότημα των κρυπτών στο Επάνω Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_197.JPG
Τίτλος
Υποβλητική ατμόσφαιρα στο υπόγειο συγκρότημα των κρυπτών στο Επάνω Κάστρο
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 197. Δωμάτια με τοξωτά ανοίγματα στο εντυπωσιακό υπόγειο συγκρότημα των κρυπτών.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Κρύπτη.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.