Υποβλητική ατμόσφαιρα στο υπόγειο συγκρότημα των κρυπτών στο Επάνω Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]