Ψαροκάικα στον Άνω Βόσπορο (το 1990)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_BOSPH_092.jpg
Τίτλος
Ψαροκάικα στον Άνω Βόσπορο (το 1990)
Περιγραφή
Βόσπορος, φωτ 92. Κατέπλευσαν από τη Μαύρη Θάλασσα
Χρόνος λήψης
1990
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Βόσπορος.
Ψαράς, ψαράδες.