Ψαροκάικα στον Άνω Βόσπορο (το 1990)
[Φωτογραφικό υλικό]