Υπόσκαφο σπίτι στη Σινασό (το 2006)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NE_SIN_PER_035b.jpg
Τίτλος
Υπόσκαφο σπίτι στη Σινασό (το 2006)
Περιγραφή
Σινασσός / Mustafapaşa φωτ 35β, υπόσκαφα. Ίσως ένα από τα τελευταία υπόσκαφα, αυτές τις «φωλιές» τις σκαμμένες στον βράχο, που λειτουργεί ακόμα σαν σπίτι όπως φαίνεται και από τη μαυρίλα της σόμπας. Και η κάτοικος: μια γεροντική ψυχή σκαμμένη κι αυτή στο καππαδοκικό παρελθόν.
Χρόνος λήψης
30/4/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
AK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Καππαδοκία.
Σινασός / Mustafapaşa.
Υπόσκαφα.