Υπόσκαφο σπίτι στη Σινασό (το 2006)
[Φωτογραφικό υλικό]