Το παλαιό Ρωμαίικο Ιδιωτικό Σχολείο Κουζκουντζουκίου (το 2010, πριν από την ανακαίνιση)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH055_001a.JPG
Τίτλος
Το παλαιό Ρωμαίικο Ιδιωτικό Σχολείο Κουζκουντζουκίου (το 2010, πριν από την ανακαίνιση)
Περιγραφή
Ρωμαίικο Δημοτικό Σχολείο στο Κουζκουντζούκι, φωτ 01α. «T.C. Kuzguncuk Özel Rum İlkokulu» γράφει η τουρκική πινακίδα στο υπέρθυρο της εισόδου του παλαιού σχολείου, που λειτούργησε από το 1926 μέχρι το 1976. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, το έρημο εκπαιδευτήριο καταρρέει.
Χρόνος λήψης
7/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
A/A
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.