Το παλαιό Ρωμαίικο Ιδιωτικό Σχολείο Κουζκουντζουκίου (το 2010, πριν από την ανακαίνιση)
[Φωτογραφικό υλικό]