Άποψη του Μεσαίου Κάστρου και πανοραμική θέα της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_235.JPG
Τίτλος
Άποψη του Μεσαίου Κάστρου και πανοραμική θέα της Μυτιλήνης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 235. Στα αριστερά διακρίνεται το χαμηλό κτήριο του Χαμάμ και ο Μεντρεσές με τον επιβλητικό τρούλο. Το κεντρικό λιθόστρωτο του Μεσαίου Κάστρου καταλήγει στη δεξαμενή, που μόλις και διακρίνεται στο βάθος. Από το σημείο αυτό έχει κανείς πανοραμική θέα της σύγχρονης πόλης της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα της περιοχής της Επάνω Σκάλας.
Χρόνος λήψης
19/10/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.