Άποψη του Μεσαίου Κάστρου και πανοραμική θέα της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]