Πανοραμική άποψη του Κάτω Κάστρου και του αρχαίου λιμενοβραχίονα πάνω από τα βόρεια τείχη
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_279.JPG
Τίτλος
Πανοραμική άποψη του Κάτω Κάστρου και του αρχαίου λιμενοβραχίονα πάνω από τα βόρεια τείχη
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 279. Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται οικίες, κάποιες αποκαταστημένες, της ύστερης Οθωμανικής περιόδου, που αποτελούν τμήμα του οικιστικού πυρήνα του Κάτω Κάστρου. Στο βάθος φαίνεται το επιθαλάσσιο τείχος με δύο από τους πύργους που το προστάτευαν, καθώς και τμήμα του αρχαίου λιμενοβραχίονα του βόρειου λιμανιού, που μόλις διακρίνεται να ξεχωρίζει μέσα στη θάλασσα.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αρχαιότητες.
Κάστρο.
Λέσβος.
Λιμάνι.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.