Πανοραμική άποψη του Κάτω Κάστρου και του αρχαίου λιμενοβραχίονα πάνω από τα βόρεια τείχη
[Φωτογραφικό υλικό]