Λεπτομέρεια από την πρόσοψη της Θεολογικής Σχολής Χάλκης
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M002_010.jpg
Τίτλος
Λεπτομέρεια από την πρόσοψη της Θεολογικής Σχολής Χάλκης
Περιγραφή
Θεολογική Σχολή Χάλκης. Πρόσοψη (η δυτική πλευρά του κτηρίου): λεπτομέρεια
Χρόνος λήψης
13/10/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θεολογική Σχολή Χάλκης.