Λεπτομέρεια από την πρόσοψη της Θεολογικής Σχολής Χάλκης
[Φωτογραφικό υλικό]