Από τα θαύματα του Χριστού στον νάρθηκα της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_SOPHIAb_010.jpg
Τίτλος
Από τα θαύματα του Χριστού στον νάρθηκα της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας
Περιγραφή
Τραπεζούντα (τ. Trebizond), η αυτοκρατορική Μονή της Αγίας Σοφίας εσωτερικό ναού, νάρθηκας φωτ 10. Τοιχογραφία (πλάτους 238 εκ.) στο Β τμήμα του νάρθηκα: Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου. Σώζεται μόνο το πάνω μέρος. Ο Χριστός στο κέντρο ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό πιάνει το χέρι της γυναίκας, που γέρνει προς το μέρος Του (η οποία απεικονίζεται στα δεξιά της αγιογραφίας, αλλά πολύ αχνά). Πίσω της στέκεται ο Σίμων, ενώ στο δεξί άκρο την σκηνή κλείνουν δύο κτίσματα. Στα αριστερά: δύο απόστολοι, ο ένας με υψωμένο χέρι δείχνει το θαύμα της θεραπείας. Πίσω τους: κτίσματα –χαρακτηριστικό φόντο της παλαιολόγειας αγιογραφικής τέχνης.
Πάνω: διακρίνεται το κάτω μέρος της τοιχογραφίας που απεικονίζει δύο θαύματα στη λίμνη της Γαλιλαίας / Τιβεριάδα: τον Χριστό που ετοιμάζεται να περπατήσει στην επιφάνεια του νερού και το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Φαίνονται τα κουπιά και η βάρκα.
Χρόνος λήψης
15/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Γυναίκες.
Θαύματα.
Πέτρος, απόστολος.
Τοιχογραφία.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χριστός / Ιησούς Χριστός.