Από τα θαύματα του Χριστού στον νάρθηκα της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας
[Φωτογραφικό υλικό]