Ξερολιθιές και πεζούλες στον δρόμο από την Ίμερα προς την Κρώμνη (Μάιος 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_IMERA_032.jpg
Τίτλος
Ξερολιθιές και πεζούλες στον δρόμο από την Ίμερα προς την Κρώμνη (Μάιος 2003)
Περιγραφή
Ίμερα / σήμερα Olucak Köyü (στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili) φωτ 32.
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.