Ξερολιθιές και πεζούλες στον δρόμο από την Ίμερα προς την Κρώμνη (Μάιος 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]