Ρ. Α. Γ., Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία (1864)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ρ. Α. Γ., Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία (1864)
Συγγραφέας
Ρ. Α. Γ.
Τίτλος
Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία
Υπότιτλος
Ήγουν περιγραφή όλων των κτιρίων της Κωνσταντινουπόλεως, αρχαίων τε και νεοτέρων, πότε εκτίσθησαν, πώς ελέγοντο το πάλαι μετά τον χριστιανισμόν και πώς λέγονται την σήμερον, ποία τζαμία έγιναν από εκκλησίας, και ποία έκτισαν οι Οθωμανοί, κτλ. Εις απλήν γλώσσαν.
Χρονολογία
1864
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123456789/4111
Αρ. σελίδων
24 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογία.
Βόσπορος.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Οθωμανικά μνημεία.
Χερσαία Τείχη.