Ρ. Α. Γ., Κωνσταντινουπόλεως Αρχαιολογία (1864)
[Κείμενα]