Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι: το αγιασματάρι (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH015_018.jpg
Τίτλος
Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι: το αγιασματάρι (λεπτομ.)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίου Παντελεήμονα Κουζκουντζούκ, φωτ 018. Αγιασματάρι (λεπτομέρεια). H επιγραφή «ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ» και ένας από τους 4 σταυρούς που διακοσμούν το μαρμάρινο αγιασματάρι. Μεταξύ των σταυρών ελίσσονται κλάδοι αμπέλου με τσαμπιά από σταφύλια.
Χρόνος λήψης
6/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παντελεήμων, μεγαλομάρτυρας.