Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι: το αγιασματάρι (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]