Πλίσκα, άποψη του αρχαιολογικού χώρου και των κάμπων (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_SH_PLISKA_011.jpg
Τίτλος
Πλίσκα, άποψη του αρχαιολογικού χώρου και των κάμπων (το 1993)
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος στην Πλίσκα (Pliska), φωτ 11.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Αρχαιότητες.
Βουλγαρία.
Βουλγαρικό Χανάτο.