Πλίσκα, άποψη του αρχαιολογικού χώρου και των κάμπων (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]