Η Ρίζα του Ιεσσαί (λεπτομ.) από το κάτω μέρος της σύνθεσης στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_t_038a.jpg
Τίτλος
Η Ρίζα του Ιεσσαί (λεπτομ.) από το κάτω μέρος της σύνθεσης στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, η μοναστηριακή τράπεζα (τραπεζαρία) του 17ου αιώνα, φωτ 38α. Ξαπλωμένος ο Ιεσσαί, πατέρας του προφητάνακτα Δαβίδ, βρίσκεται στη ρίζα του γενεαλογικού δέντρου που αποδίδει συμβολικά την ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού. Από το σώμα του βιβλικού Ιεσσαί φύεται το δέντρο (η άμπελος) που απλώνει τα κλαδιά του, περιβάλλοντας πρόσωπα και σκηνές της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η βυζαντινή αγιογραφική παράδοση είναι ακόμα ζωντανή σε αυτή την πολυπρόσωπη τοιχογραφία, παρά τις ανορθογραφίες. Η επιγραφή εδώ: «Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΕ».
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Παλαιά Διαθήκη.
Τοιχογραφία.