Η Ρίζα του Ιεσσαί (λεπτομ.) από το κάτω μέρος της σύνθεσης στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]