«Ο σοφός Γαλινός» (ο ιατρός Γαληνός), «Η σοφή Σίβυλα» (η μάντισσα Σίβυλλα), και «Ο σοφός Πλάτον» (Πλάτων) στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_t_040.jpg
Τίτλος
«Ο σοφός Γαλινός» (ο ιατρός Γαληνός), «Η σοφή Σίβυλα» (η μάντισσα Σίβυλλα), και «Ο σοφός Πλάτον» (Πλάτων) στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, η μοναστηριακή τράπεζα (τραπεζαρία) του 17ου αιώνα, φωτ 40. Λεπτομ. από το κάτω μέρος της σύνθεσης Η Ρίζα του Ιεσσαί.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Γυναίκες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Πλάτων / Πλάτωνας.
Τοιχογραφία.
Φιλόσοφος, απεικόνιση.