«Ο σοφός Γαλινός» (ο ιατρός Γαληνός), «Η σοφή Σίβυλα» (η μάντισσα Σίβυλλα), και «Ο σοφός Πλάτον» (Πλάτων) στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]