Στο καλά προστατευμένο βόρειο εσωτερικό λιμάνι της Σωζούπολης (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_N_008.jpg
Τίτλος
Στο καλά προστατευμένο βόρειο εσωτερικό λιμάνι της Σωζούπολης (το 1993)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 08.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ναυτόκοσμος.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.