Στη νότια πλευρά της χερσονήσου: τμήμα τείχους της Ρωμαϊκής (;) εποχής
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_081.jpg
Τίτλος
Στη νότια πλευρά της χερσονήσου: τμήμα τείχους της Ρωμαϊκής (;) εποχής
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ. 81. «Η πόλις κατά την βραχώδη και εις μέρη απότομον αυτής παραλίαν ήτο περικυκλωμένη με χονδρά τείχη 1,15 μ, από απελεκήτους λίθους μεθ’ αμμοκονίας, από τα οποία τείχη μέχρι σήμερον σώζονται μεγάλαι βάσεις, προς το μερος δε του ισθμού και μερικά υψηλά μέρη (Κουλάς, Γαλαρία)» έγραφε στη δεκαετία του 1920 ο Σωζοπολίτης δάσκαλος και ιστοριοδίφης Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.