Στη νότια πλευρά της χερσονήσου: τμήμα τείχους της Ρωμαϊκής (;) εποχής
[Φωτογραφικό υλικό]