Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Μακέτα ιστιοφόρου με 10 κουπιά σε κάθε πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_MUSan_038.jpg
Τίτλος
Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Μακέτα ιστιοφόρου με 10 κουπιά σε κάθε πλευρά
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Σωζόπολης / Sozopol φωτ 38.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.