Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Μακέτα ιστιοφόρου με 10 κουπιά σε κάθε πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]