Βάρνα, Άγ. Αθανάσιος: Λεπτομέρεια της εικόνας του αγ. Αθανασίου από το τέμπλο, χρονολογημένη το 1838
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_051.jpg
Τίτλος
Βάρνα, Άγ. Αθανάσιος: Λεπτομέρεια της εικόνας του αγ. Αθανασίου από το τέμπλο, χρονολογημένη το 1838
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 51. Η αφιερωματική επιγραφή στα ελληνικά: «Δια συνδρομής και εξόδων του ρουφετίου Μουμτζίδων».
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Εικόνα φορητή.
Επαγγελματική συντεχνία.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.