Βάρνα, Άγ. Αθανάσιος: Λεπτομέρεια της εικόνας του αγ. Αθανασίου από το τέμπλο, χρονολογημένη το 1838
[Φωτογραφικό υλικό]