Ανάγλυφα στις Θέρμες του Καρακάλλα στην Άγκυρα (Μάιος του 1994)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ANK_A_U_TH_009a.jpg
Τίτλος
Ανάγλυφα στις Θέρμες του Καρακάλλα στην Άγκυρα (Μάιος του 1994)
Περιγραφή
Άγκυρα, οι Θέρμες του Καρακάλλα (αρχές 3ου μ.Χ. αι.) φωτ 09α. Τρία ανάγλυφα (του 3ου μ.Χ. αι.), τα δύο με ελληνικές επιγραφές. Αριστερά: «ΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ …» κλπ. Δεξιά: Ο Ήρωας Ιππέας, ιδιαίτερα διαδεδομένη θεότητα στη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής τόσο στη Βαλκανική χερσόνησο όσο και στο εσωτερικό κυρίως της Μικρασίας.
Χρόνος λήψης
31/5/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Ανάγλυφο.
Γαλατία / Galatia, Ρωμαϊκή Επαρχία.
Λουτρά / Θέρμες.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.