Ο Άγιος Γεώργιος της Αγχιάλου (το 1993): Το καμπαναριό ξαναχτισμένο μετά την τρομερή πυρπόληση του 1906
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ANCH_006.jpg
Τίτλος
Ο Άγιος Γεώργιος της Αγχιάλου (το 1993): Το καμπαναριό ξαναχτισμένο μετά την τρομερή πυρπόληση του 1906
Περιγραφή
Αγχίαλος / Pomorie (στον Νομό Μπουργκάζ) φωτ 06.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγχίαλος / Πομόριε.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Καμπαναριό.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.