Ο Άγιος Γεώργιος της Αγχιάλου (το 1993): Το καμπαναριό ξαναχτισμένο μετά την τρομερή πυρπόληση του 1906
[Φωτογραφικό υλικό]