Ο Άγιος Νικόλαος, ένα από τα οικογενειακά εκκλησιδάκια των ψαράδων της Σωζόπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_EK_012.jpg
Τίτλος
Ο Άγιος Νικόλαος, ένα από τα οικογενειακά εκκλησιδάκια των ψαράδων της Σωζόπολης
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol, οικογενειακά εκκλησάκια-«τάματα» των Ελλήνων ψαράδων, φωτ. 12. Ο Άγιος Νικόλαος, ένα από τα εκκλησιδάκια-«τάματα» των ψαράδων και οικογενειακά προσκυνητάρια στις ακρότατες θαλασσινές γειτονιές της σωζοπολίτικης χερσονήσου. Μπροστά, στέκουν οι Σωζοπολίτισσες που το διακονούν και ο Νικόλας ο ψαράς.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Εικοστός αιώνας.
Καθημερινή ζωή.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Οίκος, οικογένεια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σπίτι, σπίτια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.
Χριστιανορθόδοξος βίος.
Ψαράς, ψαράδες.