Ο Άγιος Νικόλαος, ένα από τα οικογενειακά εκκλησιδάκια των ψαράδων της Σωζόπολης
[Φωτογραφικό υλικό]