Έξω από το Αρχ. Μουσείο της Σωζόπολης, ο αμαξάς ετοιμάζεται να πεταλώσει τα άλογά του (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_MUS_003.jpg
Τίτλος
Έξω από το Αρχ. Μουσείο της Σωζόπολης, ο αμαξάς ετοιμάζεται να πεταλώσει τα άλογά του (το 1993)
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Σωζόπολης / Sozopol φωτ 03.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.