Έξω από το Αρχ. Μουσείο της Σωζόπολης, ο αμαξάς ετοιμάζεται να πεταλώσει τα άλογά του (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]